theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 692

Một năm người lao động nghỉ ốm được BHXH trả lương tối đa bao nhiêu ngày?

Hồ Trọng Hiếu Hồ Trọng Hiếu
 04  01  01
692 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đặng Quang Khải Đặng Quang Khải
 00  00  01

- 30 ngày (tham gia BHXH dưới 15 năm).
- 40 ngày (tham gia BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm).
- 60 ngày (tham gia BHXH đủ 30 năm trở lên).

Trong điều kiện nặng nhọc độc hại, phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên:

- 40 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
- 50 ngày/năm nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
- 70 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên

599 xem 00 hữu ích trả lời –