Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,091

Mong mn giúp vs ạ

Nguyễn Thủy Linh Nguyễn Thủy Linh
 01  01  00
01 bình chọn hữu ích bởi Vũ Hiền Thục

Chuyển TGNH mua 600m3 vật liệu của cty A, đơn giá chưa thuế 26500/m3, thuế 10%. Chi phí vận chuyển số vật liệu trên đẫ thanh toán bằng tiền mặt, bao gồm cả thuế 10% là 5500000. Số vật liệu mua về đc chuyển thẳng đến

...Tất cả
1,091 xem 02 theo dõi 01 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Dương Tiến Ðức Dương Tiến Ðức
 00  00  00
Nguyễn Thủy Linh Nguyễn Thủy Linh
 01  01  00