theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Android
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,420

mới tập lập trinh android

Lê Vũ Lê Vũ
 01  03  00

img

xin lỗi mọi ngươi. cho e hỏi với.
làm sao dể xóa bỏ cái applcation ở phía sau zax? dể cho nó full màng hình lun ak.

1,420 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Thanh Thinh Thanh Thinh
 57  26  62
01 bình chọn hữu ích bởi Lê Vũ

Hi em. Theo anh hiểu thì em muốn bỏ cái title màu xanh có tên là application à.

Cách 1:

Cái này android gọi là toolbar em nhé. Em mở file giao diện layout tìm cái view nào có tên là 
android.support.v7.widget.Toolbar thì xoá nó đi .

Cách 2: 
 

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    supportRequestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
    super.onCreate(savedInstanceState);
  }

Cách 3: Em có thể config trong theme 

<style name="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar" parent="@style/Theme.AppCompat">
  <item name="android:windowNoTitle">true</item>
  <item name="android:windowFullscreen">true</item>
</style>

Good luck .

1,133 xem 01 hữu ích trả lời –