theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Server
Hỏi lúc:
Lượt xem: 5,450

Lỗi "your credentials did not work remote desktop windows 2008" ?

Huỳnh Việt Hoàng Huỳnh Việt Hoàng
 02  02  01
5,450 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user

Huỳnh Hoài Giang Huỳnh Hoài Giang
 11  01  01

Vào  "Remote Desktop Session Host Configuration"

img

--> Click chuột phải chọn "RDP-Tcp"

img

Dưới "Connections" đi chọn Properties --> đi đến tab  "Log on Settings" và bỏ chọn "Always prompt for password"

5,094 xem 00 hữu ích trả lời –