theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,088

Lỗi khi nộp hồ sơ khai thuế định dạng XML?

Lý Quốc Khải Lý Quốc Khải
 00  01  00

img

1,088 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hồ Ðình Trung Hồ Ðình Trung
 02  02  01

Hôm qua mình cũng vừa gặp trường hợp này. Vào đăng ký thêm tờ khai rồi tick bên ph nhé. Rồi ấn vào lưu ph. Sẽ gửi được

915 xem 00 hữu ích trả lời –