theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C
Hỏi lúc:
Lượt xem: 4,014

Lỗi has triggered a breakpoint trong C?

Vũ Huy Khánh Vũ Huy Khánh
 25  01  01
07 bình chọn hữu ích bởi Dương Ðức Thành, Võ Giang Lam Lý Cao Sơn ... (tất cả)
int binarySearch(int *A, int n, int X)
{
  int j = 0;
  int *B = new int[n];
  for ( int i = n - 1; i >= 0; i--)
  {
    if ( A[i] > X)
    {
      B[j] = A[i];
      j++;
    }
  }
  int Min = B[0];
  for (int h = 1; h < j; h++)
  {
    if ( B[h] < Min)
    Min = B[h];
  }
  delete B;
  return Min;
}
4,014 xem 05 theo dõi 07 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Lê Mai Anh Lê Mai Anh
 06  00  01
06 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Nam Lộc, Dương Tâm Ðoan Lý Thanh Trung ... (tất cả)
delete [] B
3,546 xem 06 hữu ích trả lời –