theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Java
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,414

LinkedList hay ArrayList chạy nhanh hơn?

Tạ Mỹ Lợi Tạ Mỹ Lợi
 00  01  00
List li = new LinkedList();

for (int i = 0; i < 100; i++) {
    li.add(i);
}

long start1 = System.nanoTime();
li.get(57);

long end1 = System.nanoTime();
long diff1 = end1-start1;

System.out.println("Time LinkedList = "+diff1);

List al = new ArrayList();
for (int i = 0; i < 100; i++) {
    al.add(i);
}

Phép toán mình thực hiện trên cả hai danh sách, khi in ra thời gian thực hiện, ArrayList luôn chạy nhanh hơn so với LinkedList. Ai có thể giải thích tại sao nó thực hiện tốt hơn về mặt thời gian? Cũng cho mình biết nếu có điều gì đó sai trong các mã code. Cảm ơn!

1,414 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user