Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,788

Lên sổ khoản hạch toán tạm ứng như thế nào ?

Trần Trúc Quỳnh Trần Trúc Quỳnh
 02  02  00
01 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Bá Dũng

Anh chị giúp em với ạ. Công ty em sổ sách theo chứng từ ghi sổ.

Vậy các nghiệp vụ hạch toán tạm ứng thừa thiếu thì em làm ctgs riêng ạ?

Tương tự như tiền mặt hay ngân hàng ạ?

Hay e

...Tất cả
1,788 xem 03 theo dõi 01 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Trần Dương Anh Trần Dương Anh
 00  00  00
Hoàng Kiều Dung Hoàng Kiều Dung
 03  00  01
Trần Trúc Quỳnh Trần Trúc Quỳnh
 02  02  00
Theo dõi bởi Huỳnh Ngọc Công Hoàng Dạ Bích