theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,809

Lấy hóa đơn đầu vào là ngày 21 (Nhờ họ xuất phiếu xuất kho ngày 17) và viết hóa đơn đầu ra vào ngày 18 có đúng không?

Trần Tuấn Tài Trần Tuấn Tài
 00  02  00
3,809 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user