theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,707

Lấy hóa đơn đầu vào là ngày 21 (Nhờ họ xuất phiếu xuất kho ngày 17) và viết hóa đơn đầu ra vào ngày 18 có đúng không?

Trần Tuấn Tài Trần Tuấn Tài
 02  02  00
02 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Quỳnh Phương Đỗ Kỳ Công
2,707 xem 02 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user