theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 579

Lập giấy nộp tiền quý 3 thì kỳ thuế ghi là 3/2015 hay 10/2015?

Lê Quang Minh Lê Quang Minh
 03  01  01
03 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Tuyết Lâm, Lê Hạnh Vi Phan Hồng Hải
579 xem 05 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Ngô Xuân Hàm Ngô Xuân Hàm
 60  09  07
02 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh Duy Hoàng Nguyễn Nhã Thanh

Ghi 9/2015 hoặc bất kỳ 1 tháng nào trong quý nhé, và ghi chú ghi là nộp thuế GTGT quý 3/2015

490 xem 02 hữu ích trả lời –
Đỗ Khánh Vy Đỗ Khánh Vy
 01  00  02
01 bình chọn hữu ích bởi Trần Thành Lợi

 Phần kỳ bạn để 09/2015, phần nội dung để là thuế gtgt Q3/2015

491 xem 01 hữu ích trả lời –