Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 814

Lập dự phòng hàng tồn kho theo thông tư 200 ?

Dương Thảo Nghi Dương Thảo Nghi
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Ngô Bình Dương Tạ Mai Thy

Theo thông tư 200 thì tài khoản 159 bị loại bỏ. Vậy công ty muốn lập dự phòng hàng tồn kho thì phải làm như thế nào và định khoản ra sao ạ?

...Tất cả
814 xem 05 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Lê Nam Ninh Lê Nam Ninh
 03  00  01
Theo dõi bởi Hoàng Minh Thu Dương Dã Lan
Vũ Hoài Giang Vũ Hoài Giang
 00  00  00
Trịnh Thảo Nhiên Trịnh Thảo Nhiên
 00  00  00
Huỳnh Mộng Liễu Huỳnh Mộng Liễu
 00  00  00
Dương Thảo Nghi Dương Thảo Nghi
 02  01  00
Theo dõi bởi Phan Nhã Khanh, Phạm Hiền Mai Bùi Quang Lâm ... (tất cả)