theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,571

Làm thế nào tìm được người đồng sáng lập nhiều năm kinh nghiệm?

Hồ Tâm Nhi Hồ Tâm Nhi
 00  01  00

Vu Hong Phong: "Hi Mr.Hai! If we don't have a co-founder that had a 10-year experience as tour guide like yours, must we find one? If yes, where and how could I find one? If no, what should we do instead to have an insight about travel industry and first 100 users?

Thank you very much! Biểu tượng cảm xúc smile"

1,571 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Kiều Dung Hoàng Kiều Dung
 00  00  01

Hai Viet Ho: "Hi Phong. Is it a must to find a co-founder? Is it possible you can hire someone? If you have no cash to hire, no network to find such a co-founder, let's join a travel company first and learn everything in 1-2 years. Then start your own company"

1,331 xem 00 hữu ích trả lời –