Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,731

Làm thế nào để xác thực được tính khả thi của ý tưởng kinh doanh du lịch?

Hoàng Nghị Quyền Hoàng Nghị Quyền
 00  01  00

Hiện mình có 1 ý tưởng về mảng du lịch đó là xây dựng 1 website lên kế hoạch du lịch, theo mình thấy thì ở Việt Nam chưa có mô hình này. M&igr

...Tất cả
1,731 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Hoàng Nghị Quyền Hoàng Nghị Quyền
 00  01  00
Theo dõi bởi Đặng Ân Thiện, Hoàng Ngọc Lệ Tạ Thanh Tâm ... (tất cả)