Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,499

Làm thế nào để Upload tập tin bất đồng bộ vào CSDL

Hoàng Ngọc Thư Hoàng Ngọc Thư
 07  03  00
03 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Duy, Hồ Anh Thi Duy Do

Với cách upload tập tin thông thường và đẩy vào CSDL, thì mình bị vướng phải giới hạn Timeout và giới hạn lưu lượng tập tin lớn, không thể Upload lên được, vậy có cách nà

...Tất cả
1,499 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 1 Chia sẻ 0

Hồ Trúc Ly Hồ Trúc Ly
 05  00  01
Trịnh Phương Nhi Trịnh Phương Nhi
 03  00  01
Ngô Hiền Nương Ngô Hiền Nương
 00  00  00
Theo dõi bởi Trần Quang Lộc
Hoàng Ngọc Thư Hoàng Ngọc Thư
 07  03  00