theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,024

Làm thế nào để Upload tập tin bất đồng bộ vào CSDL

Hoàng Ngọc Thư Hoàng Ngọc Thư
 07  03  00
03 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Duy, Hồ Anh Thi Duy Do

Với cách upload tập tin thông thường và đẩy vào CSDL, thì mình bị vướng phải giới hạn Timeout và giới hạn lưu lượng tập tin lớn, không thể Upload lên được, vậy có cách nào mình có thể streamming bất đồng bộ dữ liệu từ máy của mình lên máy chủ và upload vào CSDL được ?

Xin cảm ơn các bạn !

2,024 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hồ Trúc Ly Hồ Trúc Ly
 05  00  01
05 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Ngọc Thư, Phan Quốc Việt Hồ Diễm Kiều ... (tất cả)
<system.web>
  <httpRuntime maxRequestLength="xxx" />
</system.web>

"xxx" là KB. Mặc định là 4096 (= 4 MB). Bạn có thể thay đổi bằng cách x(MB) * 1024 để dùng phù hợp cho file lớn tải nên

Đối với IIS 7+, Ngoài thiết lập các httpRuntime maxRequestLength bạn cũng cần phải thêm:

<system.webServer>
  <security>
   <requestFiltering>
    <requestLimits maxAllowedContentLength="52428800" /> <!--50MB-->
   </requestFiltering>
  </security>
</system.webServer>

Hoặc trong IIS (7):

 • Chọn trang web bạn muốn và enable cho phép tải tập tin lớn.
 • Trong cửa sổ chính đúp chuột vào 'Request filtering'
 • Chọn "Settings Edit Feature"
 • Sửa đổi "Maximum allowed content length (bytes)"
1,692 xem 05 hữu ích trả lời –
Trịnh Phương Nhi Trịnh Phương Nhi
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Ngọc Thư, Võ Mỹ Thuận Hoàng Long Giang

Chào bạn, Bạn có thể thay đổi tham số trong đoạn code sau: 

<system.web>
 <httpRuntime maxRequestLength="10240" executionTimeout="360"/>
</system.web>
1,700 xem 03 hữu ích trả lời –