theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Android
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,504

Làm thế nào để transparency 50% của màu

Thanh  Thinh Thanh Thinh
 57  26  62

Chào cả nhà. 

Tôi có mã màu "#33b5e5" , bây giờ tôi muốn nó transparent 50% thì làm thế nào ạ .

3,504 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Thanh  Thinh Thanh Thinh
 57  26  62

Đây là bảng chuyển đổi từ giá trị % sang giá trị hex : Nếu 50% thì bạn dùng #8033b5e5

http://www.dtp-aus.com/hexadeci.htm

100% — FF
95% — F2
90% — E6
85% — D9
80% — CC
75% — BF
70% — B3
65% — A6
60% — 99
55% — 8C
50% — 80
45% — 73
40% — 66
35% — 59
30% — 4D
25% — 40
20% — 33
15% — 26
10% — 1A
5% — 0D
0% — 00

 

3,305 xem 00 hữu ích trả lời –