theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,825

Làm thế nào để trả về 1 chuỗi kết quả trong MVC?

Ngô Minh Khuê Ngô Minh Khuê
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh Lâm Tuyền, Hoàng Lệ Thanh Phạm Loan Châu

Hi all. Trong cuộc gọi ajax, mình muốn trả lại một giá trị chuỗi trở lại trang gọi ajax.

Mình có nên sử dụng ActionResult hoặc là chỉ trả lại một chuỗi?

1,825 xem 05 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Tuân  Trang Tuân Trang
 09  00  02
07 bình chọn hữu ích bởi Ngô Minh Khuê, Trần Thành Ý Phan Hạ Linh ... (tất cả)

Trả về 1 plain string

public ActionResult SomeActionMethod() { return Content("hello world!"); }

Nhưng mình khuyên nếu bạn tương tác với ajax nếu là data từ database thì nên trả về dạng json, chỉ có các hàm trả xử lý dạng boolean thì hãy trả về string.

public ActionResult SomeActionMethod() { return Json(new {foo="bar", baz="Blech"}); }

Ở jquery thao tác với json rất dễ.

1,603 xem 07 hữu ích trả lời –
Huỳnh Hải Duyên Huỳnh Hải Duyên
 09  01  01
05 bình chọn hữu ích bởi Đặng Quỳnh Giao, Huỳnh Gia Vinh Vũ Cẩm Nhung ... (tất cả)

Bạn chỉ có thể sử dụng các ContentResult trả về một chuỗi:

public ActionResult Temp() {
    return Content("Hi there!");
}

ContentResult theo mặc định trả về một text/plain như contentType của nó. Đây là overloadable vì vậy bạn cũng có thể làm:

return Content("<xml>This is poorly formatted xml.</xml>", "text/xml");
1,611 xem 05 hữu ích trả lời –
Dương Quý Hoàng Dương Quý Hoàng
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Ngô Minh Khuê Phạm Mỹ Hoàn
public string MyActionName() {
    return "Hi there!";
}
1,610 xem 02 hữu ích trả lời –