theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : JavaScript
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,325

Làm thế nào để thực hiện onClick và cả href trong 1 thẻ <a>

Dương Vân Hà Dương Vân Hà
 08  01  00
08 bình chọn hữu ích bởi Tạ Cao Nguyên, Phạm Thành Sơn Phạm Tịnh Tâm ... (tất cả)
<a href="http://upques.com" onclick="someFunction()">Click here</a>

Điều mình muốn là làm sao khi click here thì sẽ thực hiện onclick và sau đó sẽ chuyển hướng url?

3,325 xem 07 theo dõi 08 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Lê Phượng Vũ Lê Phượng Vũ
 08  02  01
04 bình chọn hữu ích bởi Bùi Tú Nguyệt, Ngô Chánh Quốc Hồ Thiện Ðức ... (tất cả)
<script type='text/javascript'>
  function someFunction() {
    alert("hello");
        // or call ajax
    return true;
  }
</script>
3,116 xem 04 hữu ích trả lời –
Ngô Thúy My Ngô Thúy My
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh Mạnh Tấn Hoàng Lan Anh
function someFunction()
{
  // code của bạn
  window.location.href($(this).attr('href'));  // <----- HERE
}

function someFunction()
{
  // code của bạn
  window.open($(this).attr('href') , '_blank');  // <----- HERE
}
3,115 xem 02 hữu ích trả lời –