theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Sql Server
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,744

Làm thế nào để lấy dữ liệu từ MSSQL đổ vào MySQL?

Phạm Ánh Thơ Phạm Ánh Thơ
 00  01  00

Mình có 1 phần mềm cũ để kết nối tới máy chấm công của thằng bạn viết nhưng giờ nó mất liên lạc.
Phần mềm nó dùng SQL Server. Mình làm web nên không tìm được cách nào để kết nối tới cái máy chấm công đó không hiểu nó dùng api gì.

Hiện tại mình làm 1 web dùng MySQL, mình định tương tác với csdl cũ của nó lấy dữ liệu từ đó khi nó thay đổi rồi nhập vào MySQL của web mình.

Muốn thêm máy chấm công => nó thêm vào SQL. Từ SQL mình mấy nó đổ về MySQL.

Có cách nào để làm việc này không?

Mình thử tìm hiểu thì có SQL Agent hay Schedules database nhưng những cái đó là nó giống tới 1 thời gian nào đó rồi backup qua thôi.

Còn cái mình làm là tự update dữ liệu qua MySQL sau mỗi lần cập nhật thằng SQL từ phần mềm.
Cảm ơn các bạn.

1,744 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trịnh Minh Trang Trịnh Minh Trang
 00  00  01

Để sync data giữa 2 app với nhau thì có nhiều cách:
+ Sử dụng trigger + event, khi nào dữ liệu bên MSSQL thay đổi, bạn thông báo cho bên MySQL để nó sync về. Có thể sử dụng service để đẩy dữ liệu.
+ Bạn viết app của bạn dùng luôn dữ liệu trong MSSQL ý. Nếu dùng PHP thì có rất nhiều extension cho PHP để có thể kết nối tới MSSQL.
/Thân.

1,458 xem 00 hữu ích trả lời –