Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 845

Làm thế nào để kiểm tra số thuế đầu ra và đầu vào trên BCTC đúng ?

Bùi Thảo Ly Bùi Thảo Ly
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Lý Thiên Nga Lê Hoàng Sương

Anh cho e hỏi làm thế nào để kiểm tra số thuế đầu ra và đầu vào trên BCTC đúng ạ ?

...Tất cả
845 xem 03 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Bùi Ðài Trang Bùi Ðài Trang
 03  00  01
Theo dõi bởi Đỗ Ngọc Thi, Dương Ðức Bình Vũ Thanh Toàn
Hoàng Hồng Liên Hoàng Hồng Liên
 00  00  00
Bùi Thảo Ly Bùi Thảo Ly
 02  01  00
Theo dõi bởi Lê Duy An, Dương Thiện Ðức Hoàng Diệu Hương