theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C#
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,209

Làm thế nào để không cho iframe video tự động chạy khi load trang web?

Huỳnh Hải Hạnh Huỳnh Hải Hạnh
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Dương Ngọc Điệp Hoàng Như Quân

Xin chào mọi người. Mình có đoạn mã sau:

<iframe src="videos/example.mp4" width="500" height="281" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>

Mỗi lần load lại trang web là video sẽ tự động chạy. Mình đã thử thêm 1 số thuộc tính sau:

src="videos/example.mp4?autoplay=0"
src="videos/example.mp4?autoplay=false"
src="videos/example.mp4?autostart=0"
src="videos/example.mp4?autostart=false"
src="videos/example.mp4&autoplay=0"

nhưng nó không hoạt động. Bạn nào biết giúp mình với. Thank all

1,209 xem 02 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user