Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,230

Làm thế nào để gắn dữ liệu như là tham số để ActionLink?

Huỳnh Ðức Anh Huỳnh Ðức Anh
 01  01  00
01 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Xuân Kiên

Tôi có vấn đề với ActionLink. Tôi muốn truyền tham số ActionLink cho MessageController của tôi cho hành động Edit: để tạo ra cái gì đó như thế này /MessagesController/Edi

...Tất cả
2,230 xem 04 theo dõi 01 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Võ Uy Phong Võ Uy Phong
 02  00  01
Dương Thế An Dương Thế An
 02  00  01
Hoàng Cường Dũng Hoàng Cường Dũng
 05  00  01
Theo dõi bởi Huỳnh Minh Thư, Võ Thương Nga Lê Việt Phi ... (tất cả)
Huỳnh Ðức Anh Huỳnh Ðức Anh
 01  01  00