theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,823

Làm thế nào để gắn dữ liệu như là tham số để ActionLink?

Huỳnh Ðức Anh Huỳnh Ðức Anh
 01  01  00
01 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Xuân Kiên

Tôi có vấn đề với ActionLink. Tôi muốn truyền tham số ActionLink cho MessageController của tôi cho hành động Edit: để tạo ra cái gì đó như thế này /MessagesController/Edit/4

Vì vậy tôi có điều khiển ListView thể hiện ràng buộc: <%#((Message)Container.DataItem).CreationDate.ID %>  và làm thế nào để ID này vượt qua ActionLink như 1 tham số đến Controller Edit của tôi. 

Điều này không làm việc: <%= Html.ActionLink("my link", "Edit", "Message", <%# ((Message)Container.DataItem).ID %>, null) %>

2,823 xem 04 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Cường Dũng Hoàng Cường Dũng
 05  00  01
05 bình chọn hữu ích bởi Bùi Tố Uyên, Lê Ngọc Thọ Tạ Tố Uyên ... (tất cả)
<%= Html.ActionLink("my link", "Edit", "Message", new { id = ((Message)Container.DataItem).ID }) %>

Bạn cần phải đặt nó trong RouteData để nó hiển thị.

2,544 xem 05 hữu ích trả lời –
Võ Uy Phong Võ Uy Phong
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh An Di Ngô Thiện Phước
<%= Html.ActionLink("My Edit Link", "Edit", "Message", new { id = ViewData["id"] }) %>
2,544 xem 02 hữu ích trả lời –
Dương Thế An Dương Thế An
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Võ Đình Hiếu Phan Xuân Hùng
<%= Html.ActionLink("My Edit Link", "Edit", "Message", new { id = ((Message)Container.DataItem).ID }, null) %>
2,544 xem 02 hữu ích trả lời –