theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C++
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,489

Làm thế nào để định nghĩa 1 hàm Private trong C++?

Lê Phượng Vũ Lê Phượng Vũ
 08  02  01
01 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Bích Hà
1,489 xem 03 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đặng Thu Ngọc Đặng Thu Ngọc
 00  00  01

Khá đơn giản, mặc định sẽ là:

class A {
   A() {}
};

Hoặc bạn có thể khai báo:

class A {
   private:
   A() {}
};
1,202 xem 00 hữu ích trả lời –
Phan Thái Dương Phan Thái Dương
 00  00  01

Bạn chỉ cần khai báo như sau:

class X {
    private:
        X() {}
};

Thế là xong :)

1,203 xem 00 hữu ích trả lời –