theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : NodeJs
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,849

Làm thế nào để bắt đầu với Node.js?

Dương Quốc Tuấn Dương Quốc Tuấn
 22  01  01
17 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Tú Linh, Lý Quế Linh Huỳnh Ðình Phú ... (tất cả)

Xin chào mọi người

Em đã ghé thăm website chính thức của Node.js http://nodejs.org/ nhưng em không chắc đây là 1 sự lựa chọn chính xác để bắt đầu học nó. Mọi người nếu ai đã từng bắt đầu học nó từ bất kỳ website nào khác, blog hay 1 cuốn sách nào? Hãy chia sẻ cho em với ạ. Em cảm ơn!

3,849 xem 19 theo dõi 17 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user

Phạm Xuân Thảo Phạm Xuân Thảo
 10  00  02
10 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Thanh Vân, Bùi Ðoan Trang Đặng Giáng Tiên ... (tất cả)

Các hướng dẫn:

http://nodeschool.io/

https://github.com/maxogden/art-of-node/#the-art-of-node

http://node.blog.com/2014/12/29/hello-world-with-node-and-express/

http://www.nodebeginner.org/#hello-world

http://www.nodebeginner.org/#building-the-application-stack

http://nodeguide.com/

http://howtonode.org/express-mongodb

http://project70.com/

http://net.tutsplus.com/tutorials/javascript-ajax/node-js-for-beginners/

http://javascriptissexy.com/learn-node-js-completely-and-with-confidence/

http://blog.modulus.io/absolute-beginners-guide-to-nodejs

http://www.journaldev.com/7462/node-js-processing-model-single-threaded-model-with-event-loop-architecture

Web dev

http://www.joyent.com/developers/node

Videos

http://nodetuts.com/

https://www.youtube.com/watch?v=jo_B4LTHi3I

http://www.infoq.com/presentations/nodejs

http://www.infoq.com/presentations/Parallel-Programming-with-Nodejs

https://vimeo.com/18077379

http://www.lynda.com/Nodejs-tutorials/Nodejs-First-Look/101554-2.html

https://www.youtube.com/watch?v=0_GNHWZHc-o

https://www.youtube.com/watch?v=F6k8lTrAE2g

http://node.codeschool.com/levels/1

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6gx4Cwl9DGBMdkKFn3HasZnnAqVjzHn_

http://www.pluralsight.com/search/?searchTerm=Node.js

Sách

The Node Beginner Book

Mastering Node.js

Up and Running with Node.js

Node.js in Action

Smashing Node.js: JavaScript Everywhere

Node.js & Co. (in German)

Sam's Teach Yourself Node.js in 24 Hours

JavaScript Books

Mixu's Node Book

Node.js the Right Way: Practical, Server-Side JavaScript That Scale

Beginning Web Development with Node.js

Node Web Development

NodeJS for Righteous Universal Domination!

3,364 xem 10 hữu ích trả lời –