theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,021

Làm thế nào để bán dữ liệu trực tuyến?

Nguyễn Anh Thảo Nguyễn Anh Thảo
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Vũ Bảo Ngọc, Bùi Thủy Minh Vũ Hồng Điệp

Sau vài tháng kinh doanh, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã tạo ra một loạt các thông tin có thể được bán như một sản phẩm thứ hai. Nó cũng có thể là hữu ích cho các công ty khác.

Nhưng chúng tôi không biết bất cứ nơi nào trên mạng Internet để bán nó. Có bất kỳ loại trang web nào như thế để bán cơ sở dữ liệu?

1,021 xem 03 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user