Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Html & Css
Hỏi lúc:
Lượt xem: 4,917

Làm thế nào căn giữa theo chiều ngang thẻ div trong một thẻ div?

Huỳnh Hoài Giang Huỳnh Hoài Giang
 11  01  01
11 bình chọn hữu ích bởi Vũ Tấn Đạt, Đỗ Như Bảo Phạm Mạnh Trường ... (tất cả)

Làm thế nào tôi có thể căn giữa theo chiều ngang một thẻ div trong một thẻ div sử dụng CSS. Các div bên ngoài có chiều rộng 100%:

<div id="outer" style="wid
...Tất cả
4,917 xem 18 theo dõi 11 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 2 Chia sẻ 0

Hoàng Quang Sơn Hoàng Quang Sơn
 00  00  00
Theo dõi bởi Huỳnh Tấn Tài, Võ Bích Duyên Trần Quỳnh Hà ... (tất cả)
Hồ Nghĩa Hòa Hồ Nghĩa Hòa
 00  00  00
Tạ Ðình Toàn Tạ Ðình Toàn
 00  00  00
Hồ Kiều Nga Hồ Kiều Nga
 00  00  00
Hồ Thảo Vân Hồ Thảo Vân
 00  00  00
Hoàng Lệ Huyền Hoàng Lệ Huyền
 00  00  00
Bùi Mỹ Nga Bùi Mỹ Nga
 00  00  00
Võ Hoàng Thái Võ Hoàng Thái
 00  00  00
Theo dõi bởi Đặng Đông Khánh, Hồ Uy Việt Huỳnh Thúy Vy
Đặng Tuấn Linh Đặng Tuấn Linh
 00  00  00
Lý Kim Bảo Lý Kim Bảo
 02  00  02
Theo dõi bởi Lê Mộng Vi
Đỗ Tố Uyên Đỗ Tố Uyên
 05  00  02
Theo dõi bởi Dương Huy Anh, Vũ Vĩnh Uy Nguyễn Kim Yến ... (tất cả)
Nguyễn Hàm Ý Nguyễn Hàm Ý
 02  00  01
Theo dõi bởi Vũ Quang Danh
Trần Ðức Siêu Trần Ðức Siêu
 02  00  02
Theo dõi bởi Nguyễn Hoàng Thy, Hồ Kiến Văn Lý Thế Dũng ... (tất cả)
Nguyễn Thùy Như Nguyễn Thùy Như
 02  00  01
Theo dõi bởi Trịnh Mỹ Lan
Phạm Minh Châu Phạm Minh Châu
 03  02  01
Theo dõi bởi Lê Ðức Long
Huỳnh Huệ Phương Huỳnh Huệ Phương
 06  01  01
Theo dõi bởi Nguyễn Công Lộc, Hồ Sơn Quân Huỳnh Minh Tùng ... (tất cả)
Hoàng Quốc Huy Hoàng Quốc Huy
 09  00  01
Theo dõi bởi Nguyễn Bích Ngà, Phạm Mai Liên Lý Yến Trinh ... (tất cả)
Huỳnh Hoài Giang Huỳnh Hoài Giang
 11  01  01
Theo dõi bởi Vũ Phong Dinh