Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,905

Làm sao để được khấu trừ VAT + với được trích khấu hao mua chung cư 4 tỷ?

Lý Thành Sơn Lý Thành Sơn
 00  01  00

Công ty em mua chung cư trị giá 4 tỷ. Đứng tên công ty, theo mọi người làm sao để được khấu trừ VAT + với được trích khấu hao?

...Tất cả
1,905 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Lý Thành Sơn Lý Thành Sơn
 00  01  00
Theo dõi bởi Đặng Thu Sinh, Hồ Duyên Nương Tạ Thành Nam ... (tất cả)