theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,358

Làm mẫu báo cáo với cục thuế là làm theo quý hay cứ theo công văn mà làm?

Dương Tuấn Trung Dương Tuấn Trung
 00  02  00

Công ty mới thành lập từ tháng 9 vậy theo công văn thì là nộp thuế theo quý. Vậy thì có phải làm mẫu báo cáo với cục thuế là làm theo quý hay cứ theo công văn mà làm?

1,358 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hồ Thụy Vũ Hồ Thụy Vũ
 02  00  02

Không phải làm gì nộp để đăng kí theo Quý bạn nhé. Mặc định là Quý, từ TT151/2014 ra đời có hiệu lực.

1,168 xem 00 hữu ích trả lời –