theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,831

Làm công văn gì lên cơ quan thuế để xin in hóa đơn không tự đặt in rồi làm TB phát hành hóa đơn?

Trần Tuấn Tài Trần Tuấn Tài
 00  02  00

Công ty mình hết hóa đơn, giờ mình muốn in tiếp hóa đơn thì có cần phải làm công văn gì lên cơ quan thuế để xin in hóa đơn không hay mình cứ đặt in rồi làm TB phát hành hóa đơn?

2,831 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Võ Gia Nguyên Võ Gia Nguyên
 00  00  01

Bạn liên hệ mấy nhà in Hóa đơn là nó làm tất cho bạn, nếu muốn thì bạn hỏi nó cách phát hành cũng được. Bạn là khách hàng thì bạn muốn gì mà không được

2,593 xem 00 hữu ích trả lời –