theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,382

Làm cách nào tìm thước đo để biết mình ảo tưởng và hay phóng đại thế giới ngoài tầm với của mình?

Bùi Phi Hoàng Bùi Phi Hoàng
 00  01  00

Tường Vi: "Anh Namster Do cho e hỏi câu có lẽ hơi ngu tí: làm cách nào tìm thước đo để biết mình ảo tưởng và hay phóng đại thế giới ngoài tầm với của mình?"

1,382 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Vũ Mạnh Khoa Vũ Mạnh Khoa
 00  00  01

Namster Do: "Thước đo thì rất khó, tuy nhiên, nếu như ý tưởng của mình xuất phát từ kiến thức của mình về những bất cập trong một môi trường/ngành nào đó thì thường là ko phải ảo tưởng".

1,210 xem 00 hữu ích trả lời –