theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,125

Làm bảng lương cho nhân viên có lương cơ bản và lương sản phẩm?

Nguyễn Hương Liên Nguyễn Hương Liên
 32  08  04

Anh chị ơi đề này thì làm bảng lương như thế nào, phân thưởng nhân viên ta dung hàm IF để làm ạ?

Tên NV: Nguyễn Văn A

1- Lương cơ bản:

  • Lương cơ bản : 2,500,000đ/tháng,
  • Phụ cấp 1,000,000đ/tháng,
  • Đóng BHXH 348,000đ/tháng (ngày công tháng=26, trong đó có 3 ngày nghỉ ko lương)

2- Lương SP:

  • SP1: số lượng 5.700c - đơn giá 500đ/c (tỷ lệ đạt 99%)
  • SP2: số lượng 350c - đơn giá 7,000đ/c (tỷ lệ <99,50%)
  • SP3: số lượng 550c - đơn giá 5,500đ/c (tỷ lệ đạt 99,85%)

* Các khoản thưởng/phạt đi kèm theo tỷ lệ % người NV trong tháng đó đạt được và nếu thấp hơn tỷ lệ y/c sẽ bị phạt, cụ thể như sau:

  • SP 1: nếu đạt tỷ lệ 99% đc thưởng 100,000đ. SP hỏng bị phạt 2,000đ/c
  • SP 2: nếu đạt tỷ lệ 99,50% đc thưởng 150,000đ. SP hỏng bị phạt 50,000đ/c
  • SP 3: nếu đạt tỷ lệ 99,80 - 99,90% đc thưởng 80,000đ. SP hỏng bị phạt 30,000đ/c
1,125 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user