theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 973

Kỹ sư thiết kế và kỹ sư khảo sát thì nên cho hưởng lương trực tiếp hay gián tiếp?

Dương Vân Anh Dương Vân Anh
 02  02  00

Các anh chị cho e hỏi với ạ, e đang làm luận văn về kế toán tiền lương của công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng công nghệ cảng, bài yêu cầu chỉ ra bộ phận hưởng lương trực tiếp và gián tiếp vậy theo anh chị kỹ sư thiết kế và kỹ sư khảo sát thì nên cho hưởng lương nào ạ? E cảm ơn ạ

973 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Trà My Hoàng Trà My
 00  00  01

Ai hỏi vậy bạn? Câu hỏi hay đấy! DN này có 2 mảng hoạt động chính là: thương mại và tư vấn xây dựng công nghệ cảng.

Hai lĩnh vực này cần hạch toán riêng theo mảng hoạt động. Đối với mảng KD "tư vấn xây dựng công nghệ cảng", lương của kỹ sư thiết kế và khảo sát là lương trực tiếp, hay đây là khoản chi phí được hạch toán vào giá vốn của hoạt động "KD dịch vụ", là chi phí cần thiết, quan trọng tạo nên doanh thu "hoạt động tư vấn XD công nghệ cảng" !

853 xem 00 hữu ích trả lời –