theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,997

Kinh nghiệm tìm được co-founder, key member trong team?

Hoàng Xuân Lan Hoàng Xuân Lan
 00  01  00

Nguyen Thi Le Quyen: "Anh Hai Viet Ho chia sẻ giúp em quá trình anh tìm được co-founder, hoặc các key member trong team của anh dc ko ạ (nhất là những khó khăn và bài học kinh nghiệp của anh nếu có)? e cảm ơn anh"

2,997 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Ngô Thu Vọng Ngô Thu Vọng
 00  00  01

Hai Viet Ho: "Anh có viết 2 phần của vụ này. Mời em đọc chơi

https://www.facebook.com/notes/awesome-academy/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-b%C3%AD-c%E1%BA%A5p-b%C3%AD-qu%C3%A1-vi%E1%BA%BFt-ra-trong-c%C6%A1n-nguy-c%E1%BA%A5p-/673169312794276?hc_location=ufi

https://www.facebook.com/notes/awesome-academy/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-b%C3%AD-c%E1%BA%A5p-h%E1%BB%93i-2/677176035726937?hc_location=ufi

Câu chốt hạ là: Pre-Hire. Lúc nào cũng tìm đồng sự trước khi mình làm cái gì. Tìm ở mọi lính vực, lân la chơi với người giỏi ở đủ thử. Đừng đời đến startup mới nhảy"

2,718 xem 00 hữu ích trả lời –