theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Tin học văn phòng
Topic : Excel
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,043

Không cho người khác thay đổi định dạng

Hoàng Duy Khánh Hoàng Duy Khánh
 00  01  00

Tôi muốn làm một biểu mẫu để cho các bộ phận điền dữ liệu vào, sau đó tôi tổng hợp. nhưng mọi người cứ thích thay đổi biểu mẫu, thêm hàng, xóa cột... nên tổng hợp rất lâu, xin hỏi có cách nào để khóa lại không cho mọi người thay đổi định dạng được, chỉ cho phép nhập dữ liệu vào biểu mẫu tạo sẵn.

3,043 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phan Phi Cường Phan Phi Cường
 09  01  02

Bạn hãy protect Sheet thì nó sẽ không thể thay đổi định dạng được nữa, chỉ còn có chức năng là nhập vào những ô cho phép mà thôi.

1. Trước nhất bạn chọn cả bảng tính (kích vào ô tiếp giáp giữa cột và hàng).

2. Vào Format Cell -> trang protection -> chọn Locked -> OK

3. Về bảng tính bạn chọn những ô chỉ điền dữ liệu (bấm phím Ctrl để chọn những ô rời).

4. Vào Format Cell -> trang protection -> Xóa chọn Locked -> OK

5. Vào Tools -> Protection -> Protect Sheet -> gõ 2 lần mật khẩu là xong.

2,795 xem 00 hữu ích trả lời –