theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 545

Khoản bị thuế phạt nhưng không được tính vào chi phí thì phải hạch toán như thế nào?

Ngô Xuân Hàm Ngô Xuân Hàm
 60  09  07
05 bình chọn hữu ích bởi Ngô Ngọc Châu, Hồ Việt Nga Nguyễn Mai Liên ... (tất cả)
545 xem 07 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Thảo Hương Hoàng Thảo Hương
 24  02  06
05 bình chọn hữu ích bởi Võ Hồng Vân, Vũ Hương Thủy Tạ Tú Nguyệt ... (tất cả)

Không được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN thôi bạn ạ. Còn nó vẫn là chi phí kế toán, vẫn phải hạch toán bình thường: N811/co 111,112

463 xem 05 hữu ích trả lời –
Nguyễn Tú Linh Nguyễn Tú Linh
 04  00  01
04 bình chọn hữu ích bởi Võ Quốc Thành, Huỳnh Nhân Nghĩa Đặng Thục Tâm ... (tất cả)

Theo như luật kế toán thì các khoản chi phí bị phạt do thuế hay vi phạm hợp đồng cho vào tk 811, rồi khi quyết toán bị bóc khoản chi phí không hợp lý hợp lệ, tăng thu nhập và khoản thuế phải nộp. Khi đó theo luật lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản trích lập dự phòng thì doanh nghiệp có quyền sử dụng, vì vậy cho vào 421 lợi nhuận năm trước là hợp lý

461 xem 04 hữu ích trả lời –