theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Du học
Hỏi lúc:
Lượt xem: 876

Khi nhập học ở Đại học Myongji các sinh viên nước ngoài được tặng 40% tiền học phí phải không?

Trần Thành Ân Trần Thành Ân
 05  02  00
03 bình chọn hữu ích bởi Hồ Thanh Duy, Ngô Trúc Vân Dương Ðức Long
876 xem 05 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user

Tạ Từ Dung Tạ Từ Dung
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Phan Nhã Trang, Võ Gia Thịnh Phạm Linh San

Chào em, điều này là thật em ạ, trường tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế rất tốt. Bất cứ sinh viên quốc tế nào được trường nhận cũng được học bổng 40% em ạ.

745 xem 03 hữu ích trả lời –