Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,380

Khi nào lập thẻ tài sản cố định ?

Hoàng Hồng Quỳnh Hoàng Hồng Quỳnh
 01  01  00
01 bình chọn hữu ích bởi Dương Nhật Duy

Cả nhà cho em hỏi khi nào lập thẻ tài sản cố định. Bên em có 1 lô thiết bị, khi nhận về có 1 số máy móc phát sinh vấn đề lỗi.

Ví dụ bên em nhận máy ng&agrav

...Tất cả
2,380 xem 04 theo dõi 01 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Hoàng Hạnh Chi Hoàng Hạnh Chi
 02  00  01
Nguyễn Khoa Trưởng Nguyễn Khoa Trưởng
 00  02  01
Đỗ Đạt Thiên Đỗ Đạt Thiên
 00  00  00
Theo dõi bởi Lê Xuân Ninh, Dương Nhã Ý Võ Đông Hải
Hoàng Hồng Quỳnh Hoàng Hồng Quỳnh
 01  01  00
Theo dõi bởi Huỳnh Diệu Ái, Võ Mỹ Lan Lê Hữu Công ... (tất cả)