theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,561

Khi khởi nghiệp thất bại bạn sẽ làm gì? Tiếp tục đứng lên hay dừng lại?

Đặng Quốc Bảo Đặng Quốc Bảo
 00  01  00
1,561 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user