theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,657

Khi hàng về hóa đơn chưa về hạch toán là nợ 156/có 335 là đúng hay sai?

Phạm Cẩm Tú Phạm Cẩm Tú
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Việt Thương, Dương Gia Hưng Phan Quốc Trung
1,657 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Phương Trà Nguyễn Phương Trà
 09  02  03
04 bình chọn hữu ích bởi Lý An Hạ, Huỳnh Hồng Anh Trần Tùng Linh ... (tất cả)

Khi hàng về hóa đơn chưa về hạch tóan:

  • Nợ TK 156
  • Có TK 111,112,331

Khi hóa đơn về hạch toán:

  • Nợ TK 1331
  • Có TK 111,112,331
1,452 xem 04 hữu ích trả lời –