theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 647

Khấu trừ khi thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu?

Bùi Gia Cần Bùi Gia Cần
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Dương Danh Thành, Đặng Thanh Thảo Hoàng Nhật Mai
647 xem 05 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Dương Tuấn Long Dương Tuấn Long
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Ngô Bích Trà, Trần Lam Hà Ngô Hoàng Linh

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC Điều 15 Khoản 2 và khoản 3 quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“…

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành …”

Như vậy trường hợp của bạn dùng tiền mặt để chuyển vào tài khoản của khách hàng thì không được xem là thanh toán không dùng tiền mặt và không được khấu trừ thuế.

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước được hạch toán như sau:.

Nợ TK 333

Có TK 111, 112.

542 xem 03 hữu ích trả lời –