Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,430

Khấu hao tài sản cố định ở công ty sản xuất nội thất, công trình không liên tục ?

Nguyễn Quỳnh Chi Nguyễn Quỳnh Chi
 05  01  03
02 bình chọn hữu ích bởi Tạ Minh Nhật Phạm Minh Tùng

Công ty em là công ty sản xuất về nội thất, đi lắp đô trên công trình bên em có trích khấu hao TSCĐ một tháng trích khoảng 8 triệu nhưng thường lâu lâu mới

...Tất cả
1,430 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Tạ Thúy Hằng Tạ Thúy Hằng
 00  00  00
Tạ Phương Hiền Tạ Phương Hiền
 00  00  00
Nguyễn Quỳnh Chi Nguyễn Quỳnh Chi
 05  01  03
Theo dõi bởi Trịnh Hoàng Sơn Ngô Vĩnh Khang