theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,428

Khấu hao tài sản cố định ở công ty sản xuất nội thất, công trình không liên tục ?

Nguyễn Quỳnh Chi Nguyễn Quỳnh Chi
 05  01  03
02 bình chọn hữu ích bởi Tạ Minh Nhật Phạm Minh Tùng

Công ty em là công ty sản xuất về nội thất, đi lắp đô trên công trình bên em có trích khấu hao TSCĐ một tháng trích khoảng 8 triệu nhưng thường lâu lâu mới có 1 công trình, không phải tháng nào cũng có công trình thì cái trích khấu hao em không biết phân bổ vào giá vốn theo phương thức gì, và cái phần khấu hao dư em để vào tài khoản nào?

1,428 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đặng Linh Trang Đặng Linh Trang
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Ngô Sỹ Thực, Huỳnh Khắc Hoàng Nguyễn Việt Hà

- Tất cả các TSCĐ khi đã đưa vào sử dụng đều phải trích khấu hao, không phân biệt nó có tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh hay không? 

- Đối với chi phí khấu hao được trừ khi xác định thuế TNDN: Chi phí khấu hao được tính khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất có tính chất thời vụ, thời giam tạm ngừng sản xuất dưới 9 tháng hoặc doanh nghiệp có nâng cấp, sửa chữa, di dời tài sản có thời gian ngừng dưới 12 tháng thì trong khoảng thời gian đó, chi phí khấu hao vẫn được chấp nhận là chi phí được trừ của doanh nghiệp. 

- Hạch toán: Chi phí khấu hao của bộ phận nào, bạn hạch toán vào bộ phận đó. Cuối năm căn cứ vào số chi khấu hao không được trừ để đưa vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN. 

1,122 xem 03 hữu ích trả lời –