theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 996

Khách hàng không chịu ký vào biên bản hủy hóa đơn đã xé?

Lê Thảo Vân Lê Thảo Vân
 06  02  00

Công ty em viết hóa đơn, đã xé và chưa giao cho khách, nhưng khách lại không lấy hàng nữa, nhờ khách ký biên bản hủy thì họ không chịu ký. Vậy em phải xử lý hóa đơn này như thế nào để có lợi với công ty nhất ạ. Em cảm ơn ạ.

996 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đặng Thiếu Mai Đặng Thiếu Mai
 02  00  02

Bạn kiểm tra có hợp đồng ko? Làm biên bản hủy hợp đồng lý do KH không lấy hàng hóa nữa. Tiến hành xóa bỏ hóa đơn

Nếu để tiện giải trình thì lập phiếu xuất hàng và lập phiếu nhập kho với lý do KH ko nhận hàng.

Sau này giải trình cụ thể là xuất hóa đơn trước khi bàn giao hàng hóa (tức là lập hóa đơn trước thời điểm bàn giao hàng), khéo léo 1 chút là được. Nhưng các biên bản hủy hợp đồng thể hiện ký tá các bên cho chặt chẽ nhé

927 xem 00 hữu ích trả lời –