theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 941

Kế toán doanh nghiệp và kế toán tổng hợp có gì khác nhau?

Đặng Tùng Lâm Đặng Tùng Lâm
 12  01  01

Anh chị cho em hỏi: Kế toán doanh nghiệp và kế toán tổng hợp có gì khác nhau?

941 xem 06 theo dõi 07 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Lê Ngọc Hải Lê Ngọc Hải
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Trần Nghĩa Hòa, Phan Thi Xuân Nguyễn Ngọc Yến

Kế toán tổng hợp đào tạo cả mảng kế toán doanh nghiệp và mảng hành chính sự nghiệp nhé bạn.

Kế toán doanh nghiệp thì chỉ là 1 mảng của kế toán tổng hợp thôi, nếu học thì học kế toán tổng hợp

839 xem 03 hữu ích trả lời –