theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 8,197

Hợp đồng chuyển khoản chưa xuất hóa đơn, sau đó hủy hợp đồng thì định khoản N112/C338, N338/C111 được không?

Hồ Phong Dinh Hồ Phong Dinh
 00  01  00

Công ty thực hiện 1 hợp đồng (đã giao hàng cho khách), bên đối tác chuyển vào tài khoản 80tr chưa xuất hoá đơn j cả, sau đó hợp đồng có vấn đề và không thực hiện nữa, bên em rút tiền và trả lại công ty đó thì định khoản là N112/C338, N338/C111 được không ạ?

8,197 xem 04 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phạm Khánh Trang Phạm Khánh Trang
 00  00  01

Cho qua 331 chứ, tạm ứng của khách hàng cũng qua 331

7,952 xem 00 hữu ích trả lời –
Phan Hoàng Minh Phan Hoàng Minh
 02  01  01

Khi bắt đầu ký hợp đồng khi bạn chuyển tiền tạm ứng cho nhà cung cấp hạch toán

Nợ 331
Có 111/112
Khi hủy hợp đồng ( bạn làm thanh lý hủy hợp đồng và nội dung trong bản thanh lý ghi rõ bên nhà cung cấp chuyển tiền trả cho bạn hoặc thanh toán tiền mặt + chứng từ thanh toán + nếu có bản xác nhận công nợ càng tốt)
Hạch toán
Nợ 111/112
Có 331

Còn nếu bên bạn là nhà cung cấp cho bên kia thì hạch toán như sau:

Nợ 112/111
có 131
Bộ chứng từ như trên
Nợ 131
có 112/111

7,963 xem 00 hữu ích trả lời –
Huỳnh Hồng Thủy Huỳnh Hồng Thủy
 00  00  02

Được nhưng chưa chính xác. Ghi nợ 112 có 331 sau đó ghi nợ 331 có 111 thế hiện đúng bản chất khách hàng ứng trước = 112 và trả lại = 111

7,961 xem 00 hữu ích trả lời –