theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Java
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,403

Hỏi về thread trong Java

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00

Trong java có threads,

Nhưng trong quá trình học mình không được thực hành mấy, xem trên mạng thấy đi phỏng vấn cũng nhiều nơi hỏi về threads.

1. Có bao nhiêu cách tạo một thread?

2. Threads có đặc điểm gì?

3. Khi nào sử dụng threads?

Mọi người trả lời giúp mình với.

 

1,403 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user