theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 5,343

Hỏi cách làm chức năng đăng nhập, quên mật khẩu trong ASP.NET

Huỳnh Chiêu Phong Huỳnh Chiêu Phong
 05  01  00
05 bình chọn hữu ích bởi Lê Diệu Nương, Hoàng Nguyệt Anh Đặng Kim Hoa ... (tất cả)

Chào mọi người

Em đang làm ứng dụng có liên quan chức năng đăng nhập, quên mật khẩu trong ASP.NET MVC. Mọi người có thể gợi ý cho em ý tưởng, cách làm được không ạ?

5,343 xem 07 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Tạ Quang Lân Tạ Quang Lân
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Lê Hạnh Phúc, Đặng Toàn Thắng Võ Bích Ðào

Đăng nhập:

  1. Tạo trang Đăng nhập
  2. Tạo 2 thẻ input để người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu button "Đăng nhập"
  3. Truyền sang server tên đăng nhập mật khẩu để kiểm tra
  4. Nếu kiểm tra giá trị đúng => đăng nhập thành công =>  bạn có thể lưu thông tin user này vào 1 Session để sử dụng.

Quên mật khẩu : 

  1. Tạo 1 trang là Quên mật khẩu
  2. Tại trang Quên mật khẩu => tạo 1 thẻ input để người dùng nhập địa chỉ Email của mình.
  3. Kiểm tra địa chỉ Email đó trên server
  4. Địa chỉ Email tồn tại => Random ra 1 đoạn text (là mật khẩu mới), sau đó cập nhật mật khẩu này vào database
  5. Gửi đoạn text (là mật khẩu mới) đó về Email của người dùng
  6. Thông báo cho user biết là mật khẩu mới đã được gửi về địa chỉ Email.

Người dùng sẽ kiểm tra địa chỉ Email của mình và đăng nhập ứng dụng của bạn bằng mật khẩu mới đó.

4,756 xem 03 hữu ích trả lời –