theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C++
Hỏi lúc:
Lượt xem: 5,509

Hỏi cách kiểm tra số nguyên tố trong C++

Đỗ Thụy Nhung Đỗ Thụy Nhung
 00  01  00

Chào mọi người. 

Em muốn kiểm tra một số, có phải là số nguyên tố trong C++ thì phải làm sao ạ?

5,509 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Lê Diễm Hằng Lê Diễm Hằng
 05  00  03

Ý tưởng: Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Ta sẽ duyệt danh sách từ 2 đến sqrt(n). Nếu n chia hết cho 1 số thứ 3 thì nó không phải là số nguyên tố. Ngược lại n là số nguyên tố.

// Ham kiem tra 1 so co phai la so NT hay khong? Dung thi tra ve 1, nguoc lai tra ve 0
int KiemTraSNT(int n) {	 
	if (n == 2) {
		return 1;
	}
	else {
		for (int i = 2; i <= int(sqrt(n)); i++)
		{
			if (n%i == 0) {
				return 0;				
			}
		}
	}
	return 1;
}

 

5,215 xem 00 hữu ích trả lời –