theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 450

Hoá đơn xuất cho khách hàng vào quý 2 số 0000021, 0000022 đến quý 4 thu hồi hai số hoá đơn đấy thì phải làm gì?

Lê Long Vịnh Lê Long Vịnh
 02  02  00

Hoá đơn e xuất cho khách hàng vào quý 2 số 0000021, 0000022. Quý 4 thu hồi hai số hoá đơn đấy thì phải làm gì ạ?

  • T1: làm bổ sung tờ khai Gtgt giảm chỉ tiêu 27,28 số tiền hàng và tiền thuế sau đó KHBS sẽ tự động tính
  • T2: BCSDHĐ thì có phải làm lại không và như thế nào ạ
450 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Ngô Cát Cát Ngô Cát Cát
 00  00  02

1. Hoá đơn đã kê khai thuế thì không làm thu hồi hoá đơn

2. Dựa vào lỗi sai trên hoá đơn để điều chỉnh cho phù hợp với pháp luật về hoá đơn

  • Điều 20 Thông Tư 39/2014
  • Khoản 7 Điều 3 Thông Tư 26/2015
396 xem 00 hữu ích trả lời –